Bestilling, pris og betaling og Persondatapolitik - Gro Coaching

Bestilling, pris og betaling og Persondatapolitik

Bestille tid:

Du kan bestille via booking, hvor du kan oprette en profil og lede efter tider. Du kan ringe eller skrive på mail eller sms. Du er også velkommen til en lille coaching samtale af ca.15 minutter.

Afbud:

Meddeles senest 48 timer før konsultationen – ved senere afbud betales for konsultationen.
Afbud til mandagskonsultationer meddeles senest fredagen før kl. 10. Grunden er, at der er for kort tid til at rebooke til en anden.

Priser på coaching samtaler:

På individuelle samtaler af 55 minutter:

Voksne:

Session af en times varighed er 900,00 kr.

Prøvesession 900 kr. Der kan ændres til forløbspris, når du beslutter dig for at fortsætte. Forløb koster 850,00 kr. per session. Forløb købes som klippekort på 3, 5, 7 eller 10 sessioner.

Teenager og ung/studerende til 30 år:

Prøvesession og sessionspris: 800,00 kr. Der kan ændres til forløbspris, når du beslutter dig for at fortsætte.

Forløbspris er 750,00 kr. per session. Forløbsklippekort med 3, 5, 10, 15 eller 20 sessioner.

Telefon/skype-coaching:

Coaching sessioner over nettet giver mening. Samtalerne kan være af ½ til en hel times varighed.

Muligheder:

Skype- Skypenavn: Synne.andersen
Facetime på  29908596

Pris som ovenstående priser.

Mere end en? Samtaler for flere personer?:

Sessioner af to timer, så alle får mulighed for at blive hørt. Pris: 1.500,00 kr.
Kan være: Kærestepar, Forældrepar, mor og datter, far og søn, søskende, der gerne vil rundt om, hvordan de bedst muligt kan støtte deres barn. Familie, der gerne vil have en ny og bedre dagsorden i familien. Veninder eller søskende der gerne vil have det til at fungere bedre.

Klippekort

Klippekort kan være en nem måde at huske at betale. De fås med 3, 5, 10, 15 eller 20 sessioner. Der er altid mulighed for tilkøb til 750,00 kr.

Pakkeløsninger

Der er mange muligheder for pakkeløsninger for enkelte eller hele familien. Læs mere her: Ro i familien

Betalingen:

Betalingen er på dagen med Mobile Pay,  kontant eller overførsel til bank. Køb af forløbsklippekort kan ske via faktura ved den givne fakturadato.

Mobilepay 66251

Bank: Jyske Bank, Reg. nummer 7590 og konto nr. 0 002153305

 

Persondatapolitik

Et af Gro Coachings overordnede mål er at opretholde det højeste niveau af sikkerhed for kunder– dette gør sig også gældende, når det kommer til beskyttelsen af personoplysninger.

Gro Coachings ønsker med denne politik at kortlægge på klar og overskuelig vis, hvordan Gro Coachings håndterer dine personoplysninger.

 1. Dataansvarlig

Gro Coaching er ejet af Synne Andersen

Gro Coaching-s (benævnes herefter Gro Coaching) er dataansvarlig.

Gro Coachings kontaktoplysninger er:

Gro Coaching-s
Lyngby Hovedgade 24c

2800 Kgs Lyngby
Att.: CFO Synne Andersen

Gro Coaching udfører al håndtering af personlige data i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Gro Coaching er på nuværende tidspunkt i gang med at tilpasse relevante processer og systemer i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR).

Når du, ved bestilling af én eller flere af disse serviceydelser, afgiver dine personoplysninger til Gro Coaching, giver du samtidig dit samtykke til at dine personoplysninger kan behandles af Gro Coaching.

 1. Hvordan indsamler Gro Coaching personoplysninger?

Gro Coaching indsamler personoplysninger på følgende vis:

 • Når du vælger at købe og/eller anmode om en af Gro Coachings serviceydelser.
 • Fra personer der handler på dine vegne.
 • På B2B marked. For eksempel i en salgssituation, hvor der anmodes om tilbud på en af Gro Coachings serviceydelser og/eller anmodes om en samarbejdsaftale.
 • Via browser cookies og web beacons.
 • I forbindelse med brug af Gro Coachings digitale ydelser.
 • Ved booking og når du abonnerer på Gro Coachings nyhedsbreve.
 • Fra sociale medier, reklame- og analyseudbydere

Indsamling af personoplysninger samt behandlingen af disse vil til enhver tid ske i henhold til loven.

 1. Hvilke informationer indsamler Gro Coaching?

Gro Coaching indsamler blandt andet følgende personoplysninger:

 • Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse,
 • Demografiske oplysninger.
 • Købshistorik herunder også brugen af Gro Coachings app’s og/eller andre digitale serviceydelser.
 • Feedback via fysiske som onlinebaseret konkurrencer
 • Feedback på sociale medier og andre digitale platforme.

Du kan, efter eget ønske, vælge at give Gro Coaching personoplysninger udover de almene personoplysninger, som du

vurderer, kan have betydning enten af sikkerhedsmæssige hensyn og/eller for at give Gro Coaching mulighed for skræddersy serviceydelsen specielt til dig.

Såfremt du vælger at gøre dette, betragter Gro Coaching det samtidig som et samtykke til at kunne registrere og gemme disse følsomme oplysninger på din profil.

4.Hvad er formålet med indsamlingen?

Gro Coaching indsamler udelukkende personoplysninger, som er nødvendige for det formål, der beskrives i de særskilte vilkår og betingelser for den pågældende serviceydelser samt i nærværende persondatapolitik.

Det er den enkelte serviceydelser, der både afgør hvilke personoplysninger Gro Coaching indsamler samt formålet med indsamlingen.

Gro Coachings formål med indsamling af personoplysninger kan være ét eller flere af følgende:

 • Behandling af dine reservationer og køb af Gro Coachings serviceydelser.
 • Kontakt til dig før, under eller efter dit ophold.
 • Opfyldelse af din anmodning om serviceydelser.
 • Forbedring og udvikling af Gro Coachings serviceydelser.
 • Tilpasning af Gro Coachings kommunikation og markedsføring til dig.
 • Analyse af din brugeradfærd og re-marketing.
 • Tilpasning af samarbejdspartneres kommunikation og markedsføring til dig.
 • Administration af din relation til Gro Coaching.
 • Opfyldelse af lovkrav.

5. Det juridiske grundlag for behandlingen

Herunder redegøres for de juridiske grundlag, hvorpå Gro Coaching baserer behandlingen af dine personoplysninger.

Gro Coaching kan eksempelvis behandle dine personoplysninger, fordi det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt, som du er part i. Det kan for eksempel være i forbindelse med hotelophold, mødeafvikling og/eller samarbejdsaftaler.

Ligeledes kan Gro Coaching behandle dine personoplysninger for at kunne gennemføre visse handlinger og/eller forberedelser på din anmodning

Behandlingen kan også finde sted for at Gro Coaching kan forfølge en legitim interesse, medmindre din interesse går forud for dette.

Af legitime interesser, som Gro Coaching forfølger kan blandt andet nævnes statistik, kundeundersøgelser, interessebaseret markedsføring og analyse af generel brugeradfærd med blandt andet det formål at forbedre dine fordele, din oplevelse samt kvaliteten af Gro Coachings serviceydelser.

Oplyser du Gro Coaching om særlige præferencer og hensyn, såsom helbredsmæssige oplysninger, handicap, religiøs overbevisning eller lignende, bruger Gro Coaching oplysningerne til at tilpasse den pågældende serviceydelse efter dine anvisninger samt dine sessioner hos Gro Coaching generelt.

 

6.Dine rettigheder

I henhold til persondataforordningen, har du en række rettigheder.

Rettighederne er som følger:

 • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Gro Coaching behandler om dig.
 • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, Gro Coaching har registreret om dig.
 • Du har ret til at få slettet de personoplysninger Gro Coaching har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter Gro Coaching alle oplysninger, som Gro Coaching ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.
 • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre Gro Coaching efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.

Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan ved skriftlig anmodning til Gro Coaching enten modtage en udskrift af dine personoplysninger, få ajourført dine personoplysninger, gøre indsigelser eller anmode om at få slettet dine personoplysninger.

Anmodningen skal underskrives af dig og indeholde dit navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse.

Du kan også kontakte Gro Coaching, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Anmodningen fremsendes til:

Gro Coaching
Lyngby Hovedgade 76 1.th.
Att: Synne Andersen

Gro Coaching vil indenfor 1 måned efter modtagelsen af din anmodning om udskrift fremsende denne til din postadresse.

Ved anmodninger om rettelser og/eller sletning af dine personoplysninger, undersøger Gro Coaching, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Gro Coaching kan afvise anmodninger, der enten er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig teknisk indgriben (for eksempel at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller i situationer hvor den ønskede handling må anses for værende yderst kompliceret (for eksempel anmodninger om oplysninger, der udelukkende findes som sikkerhedskopier).

 1. Opbevaringssikkerhed og deling af dine personoplysninger

Gro Coaching beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Gro Coaching har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme persondata og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner.

Gro Coaching kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning og tilsyn.

For at undgå datatab tager Gro Coaching løbende back up af vores datasæt.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil Gro Coaching underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt

Gro Coachings sikkerhedsprocedurer bliver løbende revideret på baggrund af den nyeste teknologiske udvikling.

Udover Gro Coachings interne systemer benytter Gro Coaching sig af eksterne leverandører af IT-services, IT-systemer, betalingsløsninger, etc.

Gro Coaching har startet processen omkring indgåelse af databehandleraftaler med alle de pågældende leverandører i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR). Herved sikres et højt niveau for beskyttelse af dine personoplysninger.

Gro Coaching sletter dine personoplysninger, når Gro Coaching efter lovgivning ikke længere er pålagt at skulle gemme oplysningerne, eller når der ikke længere er et formål med behandlingen.

 1. Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til Gro Coachings behandling af personoplysninger kan du henvende dig skriftligt til:

Gro Coaching
Lyngby Hovedgade 76 1.th
Att.: Synne Andersen

Eventuelle ændringer af persondatapolitikken meddeles ved offentliggørelse af nye vilkår og betingelser på Gro Coachings hjemmeside.

Du kan se datoen for sidste revision af politikken nedenfor.

 

Maj, 2018.

Powered and designed by: Webtimiser.dk

Send this to friend