Nervøs eller eksamensangst - Gro Coaching

Nervøs eller eksamensangst

Er du nervøs eller har du eksamensangst ?

Så kan coaching give dig redskaber og metoder, der kan hjælpe dig i timerne og ved eksamensangst, samt redskaber til præstationsangst ved sport og sociale arrangementer.

Vi arbejder med at ændre negative overbevisninger og historier. Via gode redskaber og spørgsmål finder vi sammen frem bedre oplevelser og mere tilfredsstillende resultater.

Få arbejdet individuelt og målrettet med netop de udfordringer, som du står overfor.

Emner der arbejdes med:

  • Præstationsangst
  • Eksamensangst
  • Nervøsitet
  • Stress, uro og ubehag
  • Øget selvværd
  • Øget selvtillid
  • Gode resultater
  • Større ro
  • Fokus og få forberedt sig.

Du kan bestille en prøvesession, flere enkelte sessioner ved at skrive, ringe,

eller få en tid direkte her under online booking.

 

Nervøs for at sige noget i timerne og fremlægge på uddannelsen?

Du er rimelig sikker på svaret, du tænker at du nok skal række hånden op men du får det ikke gjort. Pludselig bliver du spurgt af en lærer og du siger “det ved jeg ikke”

Du står foran klassen til en mundtlig fremlæggelse, og alle kigger på dig. Hjertet hamre og du har svært ved at tale. Dagen før har du været meget nervøs.

Kan du genkende scenarierne?

Nogle er bange for at række hånden op og sige noget i klassen af frygt for, hvad de andre elever eller læreren tænker og bange for at lave fejl.

 

Eksamensangst?

Eksamen kan virke angstprovokerende og uoverskuelig.

Der kan herske usikkerhed omkring egne evner, og nogle vil få eksamensangst og have svært ved at lægge nervøsiteten af sig, når de skal op til en eksamen, uanset hvor dygtige de er.

Nogle frygter mundtlige og andre elever frygter primært de skriftlige eksamener. Nogle elever kan ofte være rolige omkring de skriftlige eksamener, da denne eksamensform ikke kræver, at de skal præstere mundtligt. Og andre kan bedre med de mundtlige. Mange har det bare ikke særlig godt med at skulle gå til eksamen og blive vurderet.

 

Bliv klar til eksamen

Få teknikker til mere ro, overblik og overskud. Vi kigger på dine udfordringer, dine mønstre og hvorfor du gør som du gør og hvad du med fordel kan gøre anderledes.

Du får også trænet dit ubevidste kropssprog, lærer at kunne være fokuseret, kunne være afslappet nok, få bedre og mere støttende overbevisninger om dine evner og hvad du kan til eksamen.

Ofte handler det om, at der skal arbejdes med selvværd og selvtillid

 

Du får redskaber til:

Mere ro, overblik og overskud. Lære at kunne være fokuseret.

At få trænet og få mere kontrol og bevidsthed om dit ubevidste kropssprog.

Få styr på tankerne, bedre og støttende overbevisninger om dine evner og hvad du kan til eksamen.

Kontrol over din stemme og vejrtrækning, så du kan virke mere overbevisende og sikker.

At du får leveret din viden bedst muligt – god struktur.

At styre din nervøsitet. Mere ro, grounding og kunne være tilpas rolig.

 

Du kan også få hjælp online:

Online eksamenstræning lige nu og her 149 kr.

 

Powered and designed by: Webtimiser.dk

Send this to friend