Nervøs eller eksamensangst - Gro Coaching

Nervøs eller eksamensangst

Er du nervøs for eksamen og fremlæggelser, lider af præstationsangst eller eksamensangst?

Så kan den rette coaching give dig redskaber og metoder, der kan hjælpe dig, ikke kun i skolen, men på alle livets områder.

Få sagt det, du gerne vil.

Nervøs for fremlæggelser og eksamensangst?

En mundtlig fremlæggelse eller eksamen kan virke angstprovokerende og uoverskuelig.

Der kan herske usikkerhed omkring egne evner, og nogle vil eksamensangst og have svært ved at lægge nervøsiteten af sig, når de skal op til en eksamen, uanset hvor dygtige de er.

Ofte handler det om, at der skal arbejdes med selvværd og selvtillid

Klar til eksamen

Få teknikker til mere ro, overblik og overskud. Vi kigger på dine udfordringer, dine mønstre og hvorfor du gør som du gør og hvad du kan gøre anderledes.

Du får også trænet dit ubevidste kropssprog, lærer at kunne være fokuseret, kunne være afslappet nok, få bedre og mere støttende overbevisninger om dine evner og hvad du kan til eksamen.

Du får redskaber til:

Din stemme og vejrtrækning, så du kan virke mere overbevisende og sikker.

At du får leveret din viden bedst muligt.

At styre din nervøsitet.

Mere kontrol og bevidsthed om dit ubevidste kropssprog.

Mere ro og grounding.

Du kan bestille en prøvesession, flere enkelte sessioner ved at skrive, ringe eller få en tid direkte her under online booking.

Nervøs i skolen?

Nogle er bange for at række hånden op og sige noget i klassen af frygt for, hvad de andre elever eller læreren tænker.

Årsagerne til, at vi agerer og reagerer, er forskellige og ikke entydige.

Den bedste metode til at overkomme barriererne og skabe gode resultater er derfor, at der arbejdes individuelt og målrettet med netop de udfordringer, som man står overfor.

Nervøs for skriftlige eksamener?

Nogle elever kan ofte være rolige omkring de skriftlige eksamener, da denne eksamensform ikke kræver, at de skal præstere mundtligt.

Andre elever frygter primært de skriftlige eksamener, og flere unge har det bare ikke særlig godt med at skulle gå til eksamen og blive vurderet.

Vi arbejder med at ændre negative overbevisninger og historier.

Via spørgsmål finder vi sammen frem til mere støttende overbevisninger og positive historier.

Emner der kan arbejdes med:

  • Præstationsangst
  • Eksamensangst
  • Nervøsitet
  • Stress, uro og ubehag
  • Øget selvværd
  • Øget selvtillid
  • Gode resultater
  • Større ro
  • Fokus

Du kan også få hjælp online:

Online eksamenstræning lige nu og her 149 kr.

Bliv klar med et godt coaching forløb.

En god plan for læse, studere og vedholdenhed.

Du får også feedback på din fremlæggelse.

Du får en lille workbook med gode tips og tricks.

Pakken er 6 sessioner

 

Powered and designed by: Webtimiser.dk

Send this to friend