Mere Motivation? Skoletræt - Gro Coaching

Mere Motivation? Skoletræt

Mangler du motivation?

Føler du dig træt, og kan du ikke overskue din hverdag? Er lektier svære at få lavet? Mangler du at kunne tage dig sammen og opnå det du gerne vil?

Som teenager møder man pres fra sine omgivelser; der er meget at forholde sig til både fagligt og socialt. Det kan være svært at overskue det hele.

Føler du dig skoletræt?

Manglende motivation og overskud kan påvirke skolegangen og præstationerne i skolen. Føler du dig skoletræt? Som teenager møder man et pres fra sine omgivelser, der kan påvirke skolegangen og præstationerne i skolen. Coaching giver dig redskaber og metoder, der kan hjælpe dig, og give dig fornyet motivation i skolen. Desuden vil du få hjælp til at overkomme din nervøsitet, generthed, sociale problemer og præstationsangst.

I sessionerne kigger vi på, hvilke læringsstile du har, og hvilke tiltag,der kan hjælpe din indlæring. Vi kigger på, hvad du ønsker og føler succes ved.

Få sagt hvad du gerne vil.

Der er mange, der er hæmmet af deres generthed fx klassens stille og generte pige, og det går ud over resultaterne i skolen og er en barriere, når man ønsker at få nye venner. Jeg hjælper med at forstå, hvad der sker, og hvilke overbevisninger der ligger til grund for generthed. Sammen finder vi løsninger, der gør, at du kan få sagt din mening højt og tale meget mere frit i og foran klassen.

Coaching giver dig redskaber og metoder, der kan hjælpe dig, og give dig fornyet motivation i skolen. Hjælper dig med at tro mere på dig selv.

Måske er du genert?

For mange teenager kan en ændret krop og stemme gøre, at man ikke har lyst til at sige noget i klassen. Træthed kan skyldes, at kroppen vokser og at homonerne er i spil. Der kan også være konkrete udfordringer af social og personlig karakter, der gør, at man ikke har lyst til at blive lagt mærke til. Ændringer i venskaber og mønstre i klassen, kan også give mindre lyst til at deltage i fællesskabet.

 

 

Powered and designed by: Webtimiser.dk

Send this to friend