Familieopstilling og organisationsopstilling - Gro Coaching

Familieopstilling og organisationsopstilling

Hvad er familieopstilling?

Familieopstilling hjælper med at overskue og ændre opfattelse af sammenhænge, samt ændre gamle mønstre, der hæmmer en god relation. Teorien bag er, at alle hører til og har en plads. Ved at bringe mere orden i systemet flyder kærligheden lettere.

Mange voksne har oplevet oprindelsesfamilier, hvor der har været uorden og forviklinger i forhold til kærlighedens orden. Disse uforløste forviklinger, kan senere i livet skaber udfordringer for personen, familien og dennes forhold til relationer.

Opstillingsprocessen arbejder mod en erkendelse af en eksistentielle virkelighed. En systemisk samvittighed. En forestilling om en orden og et eksisteret erkendelseslag der bevæger sig mod tilgivelse og forsoning der er grundlæggende for at finde fred og ro.

Der kan også være flere oplevelser, der stammer fra ens forfædre, der gør, at man i familien har et specielt forhold til penge, overlevelse og arbejde. Disse mønstre kan være overført ubevidst, og give anledning til fx frygt eller vrede. De nedarvede mønstre kan selvfølgelig være både negative og positive.

Grundlæggeren af opstillingsarbejdet er Bert Hellinger. Efter at have missioneret i Sydafrika tog han tilbage til Tyskland for at uddanne sig. Han brugte vesterlandske filosofiske og psykologiske retninger og kombinerede dem med shamanistisk og stamme inspirerede tilgange til at skabe opstillingsmetoden

Hvad kan jeg brug familieopstilling til?

En individuel opstilling er en måde at se dine udfordringer lidt ude fra. Processen rummer et større system end ved en samtale og bliver ofte mere kropslig.  Opstilling kan både være individuel og foregå i grupper.

I en individuel session bruges repræsentanter for personer eller udfordringer i form af figurer. Ved at tale om og flytte rundt på repræsentanterne kan man skabe en stor forandring.

Familieopstilling er en systemisk opstilling, der hjælper dig med at få orden i familiesystemet og få mere flow mellem relationerne ved at kigge på hele systemet. Nogle gange kan det føles som om, der står noget i vejen for en god forbindelse, eller at rollerne i familien måske er blevet blandet. Familieopstilling kan hjælpe dig med at finde ud af gamle mønstre, og se hvor de stammer fra.

En systemisk opstilling koncentrerer sig om de systemer, vi lever i. De forskellige roller og deres indbyrdes forhold. Eksempelvis kan en mor og datters roller være byttet rundt, så man har været meget mor for sin mor og dermed fået lavet uorden i det naturlige system, hvor mor og far tager sig af deres børn.

Der kan være mange grunde til, at der kan komme forviklinger og forvirring i systemerne. Oftest er der tale om en kærlig handling, der har haft til formål at beskytte og værne den man elsker. Familieopstilling kan foregå i grupper eller individuelt.

Organisationsopstilling

I alle grupper er der en form for system. det kan give en rigtig god forståelse af dit job og kollegaerhvis du laver en opstilling. Man kan også være en gruppe medarbejdere der får en større forståelse for de mønstre der udspiller sig i gruppen og man kan arbejde på eventuelle forviklinger- problematikker mere konkret løsningfokuseret.

Du kan også bestille et kursus eller foredrag

Powered and designed by: Webtimiser.dk

Send this to friend