Samspillet mellem teenager og skolen - Gro Coaching

Samspillet mellem teenager og skolen

Selvværd og selvtillid i skolen

Der sker en stor forandring fra barn til teenager. Det gælder i høj grad også i skolen. Fokus rykkes og venner og samværet med dem betyder mere end det at lære noget. Synet på lærerne ændre sig, og der kan opstå negative spiraler. En træthed sætter ofte ind og gør, at lektier og deltagelse i timerne kan blive mangelfuldt. Spørgsmål fra en lærer til en lektie der ikke er lavet eller en ny usikkerhed kan få elever til at vrisse. Karaktere og egne forventninger til høje karaktere kan også skabe en anspændt stemming.

Der kan være mange årsager til at en ung føler lavt selvværd og ikke har særlig høj selvtillid. Der sker meget både med kroppen og hormonerne. Ydermere skærpes kravene i skolen og den unges forventninger til sig selv, mange unge føler, at de skal leve op til mediernes standarder for udseende og succes. Der kan være gamle som nye historier om mobning, skoleskift, skift af veninder/ venner, der kan gøre, at den unge har svært ved at finde et ståsted.

I foredraget er der fokus på ressourcer og på at få vendt negative historier og selvbilleder til mere positive historier og bedre selvværd. At finde succeserne i det man kan, og hvad man kan gøre for at få det, man ønsker. Foredraget indeholder redskaber og forståelse at en udfordrende og udviklende tid for alle.

Foredrag for lærere og elever.
Powered and designed by: Webtimiser.dk

Send this to friend